Onečišćenje okoliša bukom

Onečišćenje okoliša bukom

Zagađenje okoliša bukom uzrokovano ljudskim resursima može ugroziti opstanak više od 100 različitih vrsta širom svijeta, pokazuju nova istraživanja.

Istraživači sa sveučilišta Queens u Belfastu, otkrili su da različite vrste zagađenja bukom, od prometa na autocesti do podvodnog sonara, mijenjaju akustično okruženje i utječu na ponašanje vodozemaca, ptica, riba, sisavaca i gmizavaca. Zagađenja bukom ima svuda i pokazalo se da podjednako utječe na ljude i životinje. Europska agencija za okoliš smatra da je zagađenje bukom “veliki problem za okoliš” koji prijeti “dobrobiti ljudske populacije” i “pogoršava zdravlje i distribuciju divljih životinja na kopnu i moru.”

Prethodne studije sugeriraju da buka može promijeniti ponašanje životinja i utapati prirodne zvukove morskih ekosustava. Pokazalo se da pliskavice prestaju jesti i bježe od brodskih zvukova, a zagađenje bukom čini neke ptice toliko stresnim da mogu osjetiti simptome slične PTSP-u. U kineskim okruženjima velike nadmorske visine, neprirodni šum može spriječiti džinovske pande da pronađu odgovarajućeg partnera tijekom slučajne ovulacije.

Share

One thought on “Onečišćenje okoliša bukom

Odgovori

Contact Us