Mehanizam iz Antikitere, drevno analogno “računalo” vrjednije od Mona Lize

Dijelovi su izrađeni od legure bronce s malo kositra, a budući da je natpis na artefaktu na grčkom jeziku koine, može se sa sigurnošću pretpostaviti da je uređaj napravljen u Grčkoj.

Pročitaj više

Contact Us